top of page

AANPAK GEMEENTEN

Schermafbeelding 2022-01-01 om 11.44.46.png

De drukte op de Oosterhoutseweg staat al jaren op de agenda van de gemeente Breda en de gemeente Oosterhout.
 

In opdracht van de gemeente Breda heeft Buro Sweco zich in 2021 gericht op de doorstroming op de Oosterhoutseweg. Het aanpassen van de wachttijden bij de stoplichten in het dorp en het verbeteren van het doseersysteem zouden de huidige problemen voor een belangrijk deel moeten oplossen. In aanvulling hierop is volgens Sweco een reductie van 10-20% van het verkeer nodig om een betere doorstroming te kunnen garanderen (link naar rapport). Het tweede recent verschenen rapport vertelt de lezer dat er tijdens de spitsuren grotere problemen zijn dan gedacht (link naar rapport). Een groter deel van het doorgaande verkeer zal daarom gebruik moeten maken van de route via de A27. Om het doseersysteem goed te laten functioneren, zijn in Oosterhout maatregelen nodig. Nog onzeker is of die er komen.
 

Regionale Bereikbaarheidsopgave

Buro APPM heeft de gemeente Oosterhout geadviseerd over de ‘regionale bereikbaarheidsopgave Oosterhout-Breda’ (link naar rapport). Diverse mogelijkheden zijn hierbij onderzocht, zoals een westelijke rondweg richting A59 en Terheijdenseweg. Alle opties zijn uiteindelijk afgevallen vanwege de hoge kosten, lange realisatietermijn en de inbreuk op natuur en landschap. Uiteindelijk adviseert het APPM om het verkeer toch maar via de A27 te laten lopen. Of de A27 voldoende soelaas biedt om het probleem op te lossen, is nog maar de vraag. De uitwerking van het advies bevindt zich nog in de studiefase.

Het dorp Teteringen is hierdoor, net als in 2005, weer helemaal terug bij af. Oude maatregelen waarvan de uitkomst onzeker is, moeten ook nu het verkeer naar een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Of dat gaat lukken is nog helemaal de vraag. Dat is zeker zo als je bedenkt dat diezelfde maatregelen tot nu toe onvoldoende hebben gewerkt.

 

Vandaar onze noodkreet aan zowel de gemeente Breda als aan de gemeente Oosterhout: Wacht niet af, maar ga nu eindelijk eens aan de slag met concrete oplossingen. De Oosterhoutseweg moet een wijkontsluitingsweg worden. Hier is voor een grote stroom doorgaand verkeer geen ruimte.

Schermafbeelding 2022-01-01 om 11.44_edited.jpg
bottom of page