top of page

INGEZONDEN REACTIES

NOG MEER FILE DOOR AFSLUITEN KRUISPUNTEN

18-02-2022 Wilma Talstra

Vandaag 18-2 meldt de gemeente in de Stem dat ze de kruispunten snel gaan aanpakken. Ons bezwaar is juist dat ze de kruispunten gaan afsluiten en een hele woonwijk nu om moet gaan rijden en nog meer file geeft. Doorgaand verkeer uit Oosterhout is daarmee gebaar maar inwoners van Teteringen niet. Graag ook vanuit actiecomité hier reactie op richting gemeente, dit is geen oplossing.

STIJGENDE VERBAZING EN VERONTWAARDIGING

31-01-2022 Willem Malcontent

Beste actiegroep,

Met stijgende verbazing, met als gevolg een stijgende verontwaardiging, heb ik het artikel “aanpak Oosterhoutseweg” gelezen in de Stem van 22 januari jl..

Hierin verklaarde de VVD wethouder Daan Quaars “anderzijds zetten we de verkeerslichten in Teteringen voor auto’s

vanuit die richting langer op rood. Zo wordt die route minder aantrekkelijk.”

Lijkt me echt een “slimme en aantrekkelijke” oplossing!

 1. De wethouder vergeet dat daarmee ook de bewoners uit het Oostelijk deel van Teteringen getroffen worden.
  Het is nu soms al een crime om aan de oostkant überhaupt de weg op te komen en als je dan ook nog toevallig richting Breda wilt rijden
  kost het soms 20 minuten om de noordelijke rondweg van Breda te bereiken.

 2. Als de stoplichten langer op rood gaan zullen er steeds meer mensen een sluiproute nemen dwars door het dorp.
  Dat is ook een “fijne en doordachte” oplossing, toch?

 3. Verder is de wethouder even vergeten dat auto’s die voor een stoplicht staan te wachten extra veel CO2, stikstofoxiden en fijnstof de lucht in blazen.
  Ook lekker gezond voor de inwoners van Teteringen.

 

Al met al een voorstel waar mijns inziens niemand blij van wordt.

Dan heb ik meer waardering voor het voorstel van Rob Musters in zijn column, eveneens in de Stem van 22 januari.

Rob geeft niet alleen een juiste analyse van hetgeen er de afgelopen jaren bereikt is met alle maatregelen, namelijk niets.

Hij komt met een “out of the box” idee voortaan tol te heffen voor niet inwoners van Teteringen, zoals het Franse systeem met tolbadge.

Vrij voor mensen uit Teteringen en te betalen voor niet ingezetenen. Prima plan dat naar mijn mening een echte oplossing zou kunnen zijn.

Breda zou daarmee van bestuurlijk lef getuigen maar tevens een primeur hebben die geheid elders gevolgd zal gaan worden.

FINANCIELE STEUN ACTIEGROEP

15-01-2022 TON HEIJMANS

Heer Pols, kunt u aangeven waaruit de financiele middelen van uw actiegroep worden bekostigd? Hebt u behoefte aan donaties? Groeten, Ton Heijmans

GESNEUVELDE PLAN WESTELIJKE RONDWEG

13-01-2022 HENK OTTEN

Heb me zojuist aangemeld als sympathisant. Jullie zullen ongetwijfeld kennis hebben genomen van het (gesneuvelde) plan van de gemeente Oosterhout om een westelijke rondweg aan te leggen. Volgens mij heeft men destijds geen rekening gehouden met de (mijns inziens) positieve effecten voor Teteringen die deze bypass zou kunnen hebben. Zo rij ik vanuit Oosterhout helaas via Teteringen naar Bergvliet Golf/Spa (nu de oude verbindingsweg Vrachelse baan afgesloten is voor auto's). Nu restaurant Houtse Meer gaat uitbreiden, zal nog meer verkeer via Teteringen zijn weg vinden naar deze publiekstrekkers. Succes met jullie actie!

EEN BETER VERBLIJFSKLIMAAT IN TETERINGEN

13-01-2022 FRANS GOMMERS

Om echt iets te bereiken in de discussie met de gemeenten, moeten we in Teteringen een duidelijke keuze maken van wat we echt belangrijk vinden. Ik denk dat wij vol moeten inzetten op een beter verblijfsklimaat: minder autoverkeer, grotere veiligheid, minder geluidsoverlast en minder uitstoot. We moeten echt af van het idee dat  auto’s altijd maar zo snel mogelijk door het dorp moeten kunnen rijden. Want wees eerlijk: is onze gezondheid en de veiligheid van onze kinderen niet veel belangrijker dan enkele minuten rijtijdwinst met de auto?

 

Durf daarom na te denken over oplossingsrichtingen die wel echt het verschil kunnen maken:

 • Een fysieke afsluiting voor personenauto’s tussen Oosterhout en Teteringen.

 • Meer ruimte voor de (e)-fiets en de bus (we hebben een van de beste busverbindingen van Brabant in ons dorp! Gooi het kind niet met het badwater weg!).

 • 30 km/uur op de Oosterhoutseweg.

SAMEN STAAN WE STERKER
13-01-2022 CEES VAN IERSEL

Goed initiatief, positief kritische blik op onderwerp en de positie van waaruit wordt gereageerd: de inwoners van Teteringen.

Ik reageer niet alleen als burger/inwoner van Teteringen, maar ben ook nog voorzitter van Leef-baar Parallel, verkeers-belangengroep van de aanwonenden op de parallelwegen aan de Ooster- houtseweg. Een gemiste kans vind ik, dat jullie de diverse verkeersbelangengroepen niet hebben betrokken bij dit initiatief, zoals die in overleg bijeen waren n.a.v. Sweco onderzoek. Dan had jullie initiatief nog meer gewicht gekregen. Maar dat kan nog steeds in jullie vervolgactiviteiten, succes en we steunen waar en wanneer nodig!

MEEDENKEN VOOR OPLOSSINGEN
11-01-2022 JOHAN VAN BEEK

Goedemiddag, Goed dat jullie actie ondernemen tegen het dichtslibben van de Oosterhoutseweg en voor het reguleren verkeer. Zelf ben ik woonachtig in Oosterhout en wil graag meedenken voor een oplossing. Ik ben van mening dat er diverse oplossingen te bedenken zijn die voor zowel Teteringen als bewoners Oosterhout-Zuid passend zullen zijn. Zijn er mogelijkheden om in contact te treden of ideeën in te brengen?
vr.gr. Johan van Beek

ZOEKEN NAAR REALISTISCHE OPLOSSINGEN
11-01-2022 PETER MILTENBURG

Hallo Dré en Lootje, uiteraard ben ik sympathisant van jullie initiatief.


De Oosterhoutseweg is al druk, soms te druk en/of te gevaarlijk druk. Aan de andere kant wil ik ook kritisch/realistisch zijn en blijven. Dat maakt mijn vraag: wat is het alternatief voor het vele verkeer. Wat willen wij als inwoners van ons mooie Teteringen als realistische oplossing aandragen voor het vele en groeiende verkeer ? Niet alleen een tegenstem geven maar ook mogelijke, realistische oplossingen.

WAAROM GEEN 30 KM OP DE OOSTERHOUTSEWEG?
11-01-2022 KEES SCHOOT

‘Eindelijk, veilige straten in zicht’ De vraag is waarom richten we de straten van een stad in aan de hand van de maximumsnelheid van een motorvoertuig? Een straat hoort toegankelijk en veilig te zijn. Het is een ruimte voor economische activiteit en voor klimaatadaptatie. Een plek voor sociale interactie en een gezond bestaan, voor ecologie, voor beleving en voor cultuurhistorie. Allemaal zaken van waarde die je niet kunt uitdrukken in een snelheidslimiet. „Mobiliteit is niet langer maatgevend”, zo heet het. Het verkeer is weer tien procent van het gehjeel En dus mogen, moeten ook ecologen, gezondheidsdeskundigen, cultuurhistorici en misschien zelfs (spannend idee!) bewoners mee gaan denken en beslissen over de inrichting van de straat. Dat wordt pas een gevalletje ‘wen er maar aan!’

https://gemeente.groningen.nl/leidraad-leefkwaliteit-openbare-ruimte
Bron AD, NRC, leidraad leefkwaliteit gemeente Groningen

WONEN AAN DE OOSTERHOUTSEWEG
11-01-2022 D. SNIJDERS

Wij wonen direct aan de Oosterhoutseweg (129) en worden iedere dag geconfronteerd met de verkeersdrukte. De bouwplannen Woonakkers, Scheeperij, Waterdonken en die van de Gemeente Oosterhout zullen zonder ingrijpende verkeersmaatregelen de huidige drukte niet minder maken.

Mvgroet. Familie D.Snijders

bottom of page