top of page

CORRESPONDENTIE MET GEMEENTE(RAAD)

Geschiedenis

De verkeersproblemen op de Oosterhoutseweg zijn niet van vandaag of gisteren. Vijfentwintig jaar geleden waren er al plannen voor een rondweg door de Vuchtpolder om de Oosterhoutseweg in de kern van Teteringen te ontlasten. Na veel discussie heeft de gemeente in 2005 afgezien van het aanleggen van een rondweg. Argumenten hiervoor waren de verkeersaantrekkende werking en de negatieve effecten voor het milieu. De oplossing voor de verkeersproblemen moest komen van de ongelijkvloerse kruising bij de Noordelijke Rondweg en van een doseersysteem dat het doorgaande verkeer moest omleiden via de A27. De toenemende drukte op de Oosterhoutseweg maakt duidelijk dat dit uiteindelijk onvoldoende effect heeft gehad. Voor een structureel deel van het doorgaande verkeer is de A27 geen alternatief. Bovendien blijkt het doseersysteem in de praktijk niet goed te werken.

26-07-2023: Brief van B&W Oosterhout aan Gemeente Breda inzake 'zienswijze Woonakker'

Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.02.26.png
Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.02.34.png

25-07-2023: Brief aan gemeenteraad inzake 'zienswijze Woonakker'

12-07-2023: Antwoord gemeente op 'Zienswijze Meulenspie' (2)

04-07-2023: Brief naar gemeenteraad inzake 'afgedane motiebehandeling'

Schermafbeelding 2023-07-10 om 11.30.34.png
Schermafbeelding 2023-07-10 om 11.30.42.png

03-07-2023: Brief inzake Digit Parc naar Gemeenteraad Breda

Schermafbeelding 2023-07-10 om 11.26.13.png
Schermafbeelding 2023-07-10 om 11.26.27.png
Schermafbeelding 2023-07-10 om 11.26.35.png

13-07-2023: Brief aan B&W Breda inzake 'Nee, deze motie is nog niet klaar!'

Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.11.18.png

12-07-2023: Antwoord Gemeente op 'Zienswijze (bezwaarschrift) Meulenspie'

29-06-2023: Brief van Wethouders inzake 'afgedane motie Oosterhoutseweg'

Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.09.50.png
Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.09.57.png

24-02-2023: Zienswijze (bezwaarschrift) Meulenspie

Schermafbeelding 2023-07-16 om 09.58.40.png
Schermafbeelding 2023-07-16 om 09.58.51.png
Schermafbeelding 2023-07-16 om 09.59.11.png

10-02-2022: Brief Dorpsraad, Verkeersgroep Teteringen en Actiegroep inzake SWECO rapport

Schermafbeelding 2023-08-28 om 14.06.11.png

27-01-2022: reactie B&W op vragen gemeenteraad

Schermafbeelding 2023-08-04 om 11.11.01.png

27-01-2022: Actiegroep en Verkeersgroep spreken in bij de Gemeenteraad Breda

13-12-2021: Reactie verkeersgroep aan College op SWECO 2e rapport 23-11-2021

Brief aan Collega Gemeente Breda.png
Brief aan College Gemeente Breda 2.png

23-11-2021: Eerste bevindingen vervolgonderzoek SWECO

09-07-2021: Bijlage Reactie verkeersgroep aan College op 1e SWECO rapport 9-4-2021

09-07-2021: Reactie verkeersgroep aan College op 1e SWECO rapport 9-4-2021

Reactie verkeersgroep aan College op SWECO rapport 9-4-2021.png

22-04-2021: Defintief advies bereikbaarheidsopgave Oosterhout - Breda

09-04-2021: 1e rapport beoordeling verkeersafwikkeling SWECO

bottom of page